Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a caola.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Szolgáltató jelen ÁSZF módosítási jogát fenntartja; az esetleges módosításokról a regisztrált Felhasználónak e-mailben tájékoztatást küld.

A Szolgáltató

Név: Caola Zrt.
Székhely: 2049, Diósd, Homokbánya u. 77.
Levelezési cím:  2049, Diósd, Homokbánya u. 77.
Üzlethelyiség címe: nincs
Képviselő neve: Benkő László
Cégjegyzékszám: 13-10-041783
Bejegyző Bíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10741038-2-13
Közösségi adószám: HU10741038
Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank Zrt.
Számlaszám: 10101126-88942100-01004003
IBAN számlaszám: HU39 1150 0092 1107 3086 0000 0000
Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-86427/2015., NAIH-86426/2015.
E-mail cím: webshop@caola.hu
Telefonszám: 1/464-9300
Fax: 1/464-9370

Tulajdonos:

Név: Caola-Alfa Kft.
Székhely: 2049, Diósd, Homokbánya u. 77.
Képviselő neve: Benkő Lászlóné
Cégjegyzékszám: 01-09-978877
Bejegyző Bíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 23809453-2-13
Közösségi adószám: HU23809453
Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-86783/2015., NAIH-86781/2015., NAIH-86782/2015.
Telefonszám: 1/464-9343
Fax: 1/464-9381

A honlapon folytatott tevékenység

A caola.hu webáruházában a Caola termékkínálatában található kozmetikai és háztartás vegyipari termékek kerülnek értékesítésre.

Szolgáltató működése során a 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet a kozmetikai termékekről és a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény vonatkozó jogszabályait veszi alapul.

Felhasználási feltételek / Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató a pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A honlapon megjelenő információk, dokumentációk hozzáféréséből, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért, veszteségért a felelősséget a Szolgáltató kizárja.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, vagy publikált anyagokért, melyekhez a Szolgáltató honlapja kapcsolódik, vagy amelyekre hivatkozik.

Amennyiben a felhasználó írásos anyagot bocsát a Szolgáltató rendelkezésére, a felhasználó elismeri, hogy az alkalmas a nyilvánosságra-hozatalra, és elfogadja, hogy a Szolgáltató azt – minden felelősségvállalás nélkül – közzéteheti, tartalmát részben vagy egészben a szerzői minőség feltüntetésével felhasználhatja. A felhasználó ezzel azt is vállalja, hogy a rendelkezésre bocsátott dokumentum, tartalom nem sérti harmadik személy hozzá fűződő, szerzői, illetve egyéb jogait, és azokkal kapcsolatban nem kezdeményez a Szolgáltató ellen jogi eljárást, nem terjeszt elő semmilyen követelést, illetve igényérvényesítést, továbbá harmadik fél igényérvényesítése esetén kártalanítja a Szolgáltatót.

Amennyiben a honlapon a Szolgáltatótól függetlenül módosítás történik – amennyiben a törvény másként nem rendelkezik – a Szolgáltató semmilyen természetű garanciát nem vállal a felhasználó képernyőjén megjelenített honlapok pontosságára, megbízhatóságára, vagy tartalmára vonatkozóan.

A Szolgáltató nem garantálja, illetve nem nyújt biztosítékot a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságára vagy hibamentességére.

Felhasználási feltételek / Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb…) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

A honlapon található tartalom, információs oldalak, fotók, leírások, grafikák, hangfelvételek, videók és védjegyek a Szolgáltató vagy partnerei kizárólagos szellemi tulajdonát képzik. A Szolgáltató fenntart magának minden, a lap és alkalmazás bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

A honlapon elérhető védjegyeket, lógókat, információkat a Szolgáltató kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személy a jelen honlap céljától eltérően semmilyen módon és jogcímen nem használhatja, nem másolhatja, nem terjesztheti, és nem teheti közzé. A Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos, ezen honlaphoz és alkalmazáshoz bármilyen kapcsolást (linket) létrehozni. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után. A Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap felület egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A Szolgáltató hozzájárulása nélkül nem jogosult a honlap felület bármely részének a többszörözésére, további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználó az információkat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára, számítógépre letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa. Ezen felhasználási engedély kizárólag a honlap egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.

A honlapon történő vásárlás / Megrendelés folyamata

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg.

A kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek  alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A választott termék a ”Kosárba rakom” gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Felhasználó a Tovább a pénztárhoz gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot.

Vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: név, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím, valamint- ha ettől eltérő- a szállítási cím. Amennyiben regisztrálni szeretne, akkor az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. Amennyiben regisztrál, az adatait a rendszer megőrzi, így azokat nem kell későbbiekben beírnia.  A többi adat megadása tetszőleges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folyatatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő szállítási módot, amelyekhez láthatja a meghatározott díjakat is. Ezen az oldalon a Felhasználónak lehetősége van ellenőrizni a rendelt terméket. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Tovább gomb segítségével a Fizetés oldalra jut. Itt lehetősége van kiválasztani az Ön által preferált választási módot. Miután ezt kiválasztotta, és a felhasználási feltételeket (ÁSZF) elfogadta, klikkeljen a Megrendelés elküldése gombra. Amennyiben bankkártyás fizetést választotta, a Borgun bankkártyás fizetési oldalra navigálja a rendszer, ahol bankkártya adatai megadása után a fizetési tranzakció lebonyolódik. A megrendelésről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a fent található Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Felhasználói Fiók menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani. A Leadott rendelések menüpontban, a leadott megrendelésének adatait követheti nyomon.

Egyebek:  Az áruházban kupon elfogadás és törzsvásárlói rendszer működik. A kuponok felhasználásához, a kosár tartalmának megnézésekor, a kupon megadásnál van lehetőség, a megadott kuponkódot a rendszer automatikusan ellenőrzi. A törzsvásárlói rendszer az adott rendelésig leadott végösszegek alapján ad kedvezményt, az aktuális vásárlás nem számít bele a kedvezménybe.

A honlapon történő vásárlás / Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót a rendelés leadását követően, legkésőbb 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

A honlapon történő vásárlás / A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

A honlapon történő vásárlás / A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

A honlapon történő vásárlás / Számla

A Szolgáltató papír alapú számlát állít ki.

A Szolgáltató a számlát minden esetben a megrendelt termékekkel együtt küldi.

Ha a Felhasználó egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor külön kell azokat megrendelnie, vagy a megrendelésben egyértelműen jeleznie!

A honlapon történő vásárlás / Fizetés

A vételárát a Felhasználó fizetheti előre utalással (5.6.1.),  utánvéttel (5.6.2.) vagy bankkártyával (5.6.3.). Készpénzes fizetésre csak utánvét esetén van lehetőség. Amennyiben a Felhasználó Magyarországon kívüli országból szeretne rendelni, megrendelt termékek vételárát kizárólag előre utalással rendezheti (5.6.1.)

A termékek kiválasztása előtt a Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy bankkártyáját az azt kibocsátó bank online fizetésekre aktiválja, és ellenőriznie kell azt, hogy bankkártyájának érvényessége lejár-e az előtt a nap előtt, amikor a kiválasztott termékek várhatóan átvételre kerülnek. Amennyiben a Felhasználó bankkártyája érvénytelenné válik azon a napon, amikor a kézbesítés megtörténik, a termékeket a választott kézbesítő cég nem adhatja át.

Felhasználó a vásárlás során kizárólag olyan e-kuponokat használhat fel, melyeket a webáruház üzemeltetője ad ki meghatározott érvényességi idővel.

1. Közvetlen banki átutalás

Közvetlen banki átutalás esetén a Szolgáltató a rendelést követően megküldi a fizetéshez szükséges adatokat, vagyis a Szolgáltató nevét, számlaszámát és a közleménybe írandó azonosító kódot, amely a rendelés száma. Amint az átutalt összeg a Szolgáltató számláján megjelenik, a csomag kiszállítása megkezdődik.

2. Utánvét

Az utánvét díjköteles fizetési opció, melynek költsége: 180 Ft

Az utánvét díja jól látható a vásárlás során is. Ezt a díjat, valamint a vásárlás összegét az áru átvételekor kell megfizetni készpénzzel vagy bankkártyával.

3. Bankkártyás fizetés a Borgun rendszerén keresztül

A Borgun Bank a világ összes jelentős kártyatársaságában tagsággal rendelkező pénzintézet, amely POS-os és online bankkártya-elfogadást szolgáltat egyéb piacok mellett hazánkban is. A Borgun független a magyar bankoktól: bármelyik banknál vezetett számláról el tudja számolni kereskedőknek/webáruházaknak utalandó összeget. A tranzakció Önnek vásárlónak INGYENES, a szolgáltatásért a webáruház fizet. Ezen kívül fontos, kártyája adatai a legszigorúbb biztonsági rendszerben futnak át és nem lesznek rögzítve, így is csökkentve a visszaélések lehetőségét.

 

Milyen bankkártyát használhat a Felhasználó?

Fizetésre alkalmas bankkártyák a Borgun rendszerében a Visa, Visa Electron, MasterCard és a MasterCard Maestro.

A vásárlás folyamata:

 1. A folyamat indítása: a webshop a Felhasználót a Borgun fizetési oldalára irányítja, átadva a kosárra és a fizetés módjára vonatkozó információkat.
 2. A Felhasználó két művelet közül választhat:
  • A Törlés gombra kattinthat, ekkor a webshop által erre az esetre megadott URL-re kerül vissza.
  • Megadhatja kártyaadatait: a kártyán szereplő nevet, a kártya számát és érvényességét, valamint a hitelesítő CVC2/CVV kódját. A honlapon grafikonokkal segítik, hogy a kért adatokat hol találja a kártyán. Az adatok bevitele után a Fizetés gombra kattintva pár másodpercen belül meg is történik a tranzakció, melynek sikerességéről Felhasználót is tájékoztatják a képernyőn.
 3. Amikor a fizetés lezárult, a Borgun rendszere fizetési bizonylatot küld a Felhasználónak.
 4. A Vissza a boltba gombra kattintás után a vásárló visszakerül a webshopra.
A honlapon történő vásárlás / Rendelések feldolgozása, Szállítás és Személyes átvétel

Magyarországi szállítási címmel rendelkező rendelés esetében a kézbesítés három módon történhet: személyes átvétel (5.7.1), FOXPOST csomagpontnál történő átvétel (5.7.2.), illetve GLS futárszolgálat segítségével.  A beérkezett rendelések feldolgozása a rendelés leadását követő két munkanapon belül, illetve előre utalás esetén az átutalt összeg beérkezését követő két munkanapon belül történik. Személyes átvételre van lehetőség. A szállítást a GLS futárszolgálat vagy FOXPOST csomagautomata teljesíti.

Magyarországon kívüli címmel rendelkező vásárlások esetében a szállítás GLS futárszolgálattal vagy TNT futárszolgálattal történik. Ennek díja egyedileg, rendeléstől és országtól függően kerül meghatározásra. A beérkezett rendelés feldolgozása után egyedi ajánlatot küld a Szolgáltató a szállítási díjról, amely elfogadása esetén, a vételár beérkezése után kerül kiküldésre.

 

1. Személyes átvétel

Banki előre utalás vagy bankkártyás fizetés esetén kétféle átvételi mód közül kell választani egyet, így a Vásárló választhat házhozszállítást és személyes átvételt. A személyes átvétel díjtalan. Személyes átvétel esetén az utalás beérkezte után Vásárló üzenetet kap regisztrált e-mail címére a vásárlás teljesítéséről, majd újabb üzenetben értesítjük mikor és hol veheti át megrendelt csomagját.

Személyes átvétel helye: Caola Zrt. 2049 Diósd, Homokbánya utca 44.

Személyes átvétel időpontja: Hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között.

 

2. Foxpost

Ingyenes visszaküldés

Csomagodat az átvételtől számított 14 napig még teljesen ingyenesen visszaküldheted FOXPOST automatán keresztül (amennyiben a terméket eredetileg is FOXPOST automatán vetted át). Ezt bármelyik FOXPOST automatánál egyszerűen megteheted az egyedi csomagátvételi kód újbóli megadásával. Hol találod? Országosan már több mint 60 FOXPOST csomagautomata található és a lista folyamatosan bővül! Ez a megoldás tökéletes kényelmet biztosít számodra, hiszen nincs több sorban állás, adminisztráció és várakozás.

Keresse meg az Önhöz legközelebb eső automatát!

FOXPOST csomagautomaták listája: https://www.foxpost.hu/csomagautomata

Szállítási költségek részletes megadása

0 – 10 000 Ft 590 Ft
10 001 Ft-tól ingyenes

Bővebb információ:

www.foxpost.hu

 

3. Házhoz szállítás a GLS futárszolgálattal

A Caola webáruházának áruit a GLS futárszolgálat szállítja házhoz. A kiszállítások hétköznaponként indulnak a raktárból. A kiszállítás a csomag felvételétől számítva várhatóan 72 órán belül megtörténik. A rendeléstől számított 5 munkanapon belül megkapja a csomagot.

A futárszolgálat abban az esetben, ha a megadott címen nem talál senkit, másnap újra megkísérli a kiszállítást. Ha ekkor sem jár sikerrel, úgy a termék visszakerül Szolgáltató raktárába.

A termék átvételekor a Felhasználó megvizsgálhatja, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

Szállítási költségek részletes megadása (magyarországi szállítási cím esetén)

0 – 5 000 Ft 990 Ft
5 001 Ft – 10 000 Ft 790 Ft
10 001 Ft-tól ingyenes

Amennyiben a szállítási cím Magyarországon kívül esik, egyedi díjszabás érvényes. Ez esetben a Felhasználó megrendelése leadása után e-mailen keresztül kap tájékoztatást a szállítási díj mértékéről, mely alapján dönthet a megrendelés véglegesítéséről. A Magyarországon kívül eső szállításokat a GLS vagy a TNT futárszolgálat végzi.

Szállítási határidő: 2-5 munkanap, amennyiben ettől hosszabb időt vesz igénybe a kiszállítás, arról Felhasználót e-mailben, vagy telefonon tájékoztatja a Szolgáltató.

A Szolgáltató – eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

A honlapon történő vásárlás / Kedvezményrendszer

A Szolgáltató a webáruházban hűségprogramot tart fenn, melynek tagjai automatikus és folyamatos kedvezményes vásárlást élveznek. E szerint a vásárlások végösszegéből a hűségprogram résztvevője automatikus 10%-os kedvezményt kap. A hűségprogram tagja lehet minden olyan Felhasználó, aki első vásárlásától számított egy éven belül összesen bruttó 10.000 Ft értékben a caola.hu webáruházban vásárolt.

Fontos! A kedvezmény a következő vásárlástól lép életbe!

Elállási jog / Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

Szolgáltató terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesz vissza.

A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni jogosult.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozat – mintát is:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, a távollévők között kötött szerződés esetében a termék postai küldeményként nem küldhető vissza. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Elállási jog / A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. tusfürdő, kozmetikai termékek stb.)

Szavatosság

1. Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

2. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

A Szolgáltató által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki.

A termék akkor minősül hibásnak, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét a kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 1. a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 2. b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 3. c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

A kozmetikai és higiénés termékekre a Ptk. és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet törvényi előírása az iránymutató, azzal, hogy jótállás csak az egyes tartós használati cikkekre vonatkozik.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: Caola Zrt.

Levelezési cím: 2049 Diósd, Homokbánya utca 77.

Telefonszám: (+36 1) 464 9300

E-mail cím: webshop@caola.hu

Jogérvényesítési lehetőségek

1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Caola Zrt..

Levelezési cím: 2049 Diósd, Homokbánya utca 77.

Telefonszám: (+36 1) 464 9300

E-mail cím: webshop@caola.hu

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 • Bírósági eljárás kezdeményezése
Egyéb

1. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

3. Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi nyilatkozat megtekintése: Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2017. február 1.

Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi nyilatkozat

A caola.hu üzemeltetője, a Caola Zrt. (adatkezelő) elkötelezett a látogatók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Ezért a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A caola.hu regisztrált felhasználói, a szolgáltatások igénybevevői, vásárlói a regisztrációval, megrendelésük leadásával és minden egyéb- a weboldalon történő aktivitásukkal- elfogadják jelen adatvédelmi nyilatkozatot, és tartalmát tudomásul veszik, magukra nézve érvényesnek tekintik, és elfogadásával hozzájárulnak a Caola Zrt. általi, az alábbi adatvédelmi szabályok szerinti adatkezeléshez.

 

Az adatokat

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

– elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

figyelembe vételével kezeli.

A webáruház használata során a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat Szolgáltató bizalmasan kezeli, illetéktelen szerveknek és személyeknek nem adja át, kivéve a caola.hu bérlőjének számító Caola Zrt-nek, illetve kivéve abban az esetben amennyiben ezen adatok a termék vevőkhöz történő eljuttatásához szükséges. (Pl: futárszolgálat, a megrendelés kézbesítéséhez).

Kezelt adatok köre

– A regisztrációhoz, hírlevélküldéshez, illetve a későbbi belépéshez szükséges adatok: email cím, jelszó.

– A vásárlással és regisztrációval összefüggésben kezelt adatok: számlázási név, számlázási cégnév (nem kötelező), számlázási cím (város, irányítószám, utca, házszám), szállítási név, szállítási cégnév (nem kötelező), szállítási cím (város, irányítószám, utca, házszám), email cím, telefonszám, születési dátum (nem kötelező),

Adatkezelés célja, jogalapja

– Felhasználók azonosítása, a többi felhasználótól való megkülönböztetése, a felhasználóval való kapcsolattartás, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;

– Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető részszolgáltatások) biztosítása azonosítása;

– A weboldal használatának, szolgáltatás igénybe vételének fejlesztése érdekében statisztikák, elemzések készítése;

– Ügyfélszolgálaton keresztüli ügyintézés;

– A szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;

– Reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.);

– Megrendelés, vásárlás esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése, illetve a megrendelt termék, szolgáltatás igénybevétele, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése;

– Közösségi portál esetén internetes közösség alkotása, a felhasználók egymás általi azonosítása, ismerkedésük lehetővé tétele, felhasználók által generált tartalmak közzétételéhez tárhely biztosítása;

– A jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.

A megrendelés folyamán rögzített adatokat az üzemeltető elsősorban megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos Számviteli Törvényben meghatározott időszakra.

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az utolsó belépéstől számított 1 évig; illetve a regisztráció más módon való megszűnéséig tart.

A vásárlással kapcsolatban kezelt adatokat az üzemeltető a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.

Az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így az Info tv. 65. § (3) a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételére nincs lehetőség.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye

CAOLA Zrt.

Reklám és egyéb marketing célú megkeresés

E megkeresést a caola.hu üzemeltetőjén keresztül a Caola Zrt. is megteheti az alábbi adatok ismeretében.

Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, email cím, kor

Adatkezelés célja: reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)

Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig

Hírlevél

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, kor a felhasználó számítógépének IP címe.

Az adatkezelés időtartama:
–    a felhasználói megerősítéssel nem rendelkező hírlevél-feliratkozások esetében 21 nap, egyébként
–    a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
–    a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap.

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
–    e-mail útján a info@caola.hu címen

A hírlevél feliratkozáshoz is érvényes megadott adatokat az üzemeltető bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek bármelyikén.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-86427/2015.

Adatbiztonság

A caola.hu üzemeltetője a jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani.

A személyes adatokat a caolawebshop.hu üzemeltetője a DotRoll Kft-nél  (1439 Budapest, Pf.: 663.) telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja és kezeli. A www.caolawebshop.hu weboldalon megjelenő adatokat MySQL adatbázis tárolja. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, üzemeltető kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használ.

Cookie-k

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybe vételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatók. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

A felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

A felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél

 1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 2. személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
A tájékoztatás

Az érintett felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az adat helyesbítése

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Az adat zárolása

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Jogorvoslat

A személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal az adatvédelmi hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) és az illetékes bírósághoz lehet fordulni.

A felhasználó adatainak törlését, módosítását bármikor kérheti írásban a webshop@caola.hu e-mail címen, vagy az üzemeltetői elérhetőségeknél (ÁSZF) található postacímen.