Skip to main content

MEGHÍVÓ

a CAOLA Kozmetikai és Háztartás Vegyipari Zártkörűen működő Részvénytársaság rendkívüli közgyűlésére

(Cg.13-10-041783, székhely: 2049 Diósd, Homokbánya út 77.)

 

A CAOLA Kozmetikai és Háztartás Vegyipari Zártkörűen működő Részvénytársaság igazgatósága meghívja Önt a Társaság évi rendes közgyűlésére.

 

A közgyűlés helye: a Társaság székhelye (2049 Diósd, Homokbánya út 77.)

A közgyűlés időpontja: 2020. augusztus 12. napja 10.00 óra

 

A közgyűlés napirendi pontjai:

  1. évi beszámoló elfogadása

 

A közgyűlésen a meghívottak közvetlen személyes jelenléttel, illetve – közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazással igazolt – meghatalmazott útján vehetnek részt. A meghatalmazást a közgyűlést megelőző munkanap 10 órájáig kell letétbe helyezni a Társaság székhelyén, a Társaság titkárságán.

A közgyűlésen a részvényesek szavazati jogaikat a részvényszámla-vezető pénzintézet letéti igazolásának birtokában a közgyűlés napján a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesek gyakorolhatják. A részvényesek a részvények tulajdonjogát igazoló letéti igazolást a közgyűlést megelőző munkanap 10 órájáig kötelesek letétbe helyezni a Társaság székhelyén, a Társaság titkárságán.

A közgyűlésen a részvényesek jogosultak az igazgatóságtól felvilágosítást kérni, mely felvilágosítás adás csak a Társaság üzleti titkainak megőrzése céljából tagadható meg.

 

A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok a Társaság titkárságán 2020. augusztus 15.  napjától bárki számára hozzáférhetőek.

A közgyűlést megelőzően az igazgatóság elnöke bármely részvényesnek – betekintésre – rendelkezésre bocsátja az írásbeli előterjesztéseket és határozati javaslatokat.

 

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van, illetve közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője jár el.

 

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés ideje: 2020. augusztus 14. napja 11.00 óra

A megismételt közgyűlés az eredeti helyszínen – a Társaság székhelyén (2049 Diósd, Homokbánya út 77.) változatlan napirenddel kerül összehívásra.

A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

 

Kelt: Budapest, 2020. július 1.

Dr. Bándi Imre

CAOLA Zrt. elnök vezérigazgató