Hírek

Caola egy csapatban a Fradival nyereményjáték szabályzat

2020.10.24 17:18
Caola egy csapatban a Fradival nyereményjáték szabályzat

Jelen Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Kft.. (a továbbiakban Szervező)  által szervezett

„Caola egy csapatban a Fradival” nyereményjátékra (a továbbiakban: Nyereményjáték).


A Nyereményjáték kiírója:


  1. A Nyereményjátékban résztvevő személyek 


A Nyereményjáték csak belföldi természetes személyek vehetnek részt. (továbbiakban: Pályázó). 
A Nyereményjátékon NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
a Caola Kozmetikai és Háztartás vegyipari Zrt. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.); egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.


  1. A Nyereményjáték leírása

Tudásalapú nyereményjátékot hirdetünk meg a Caola Zrt. által a Groupama Arénában a részvételi szándékát jelző pályázók között. 
A pályázó oly módon vehet részt a Nyereményjátékon, hogy jelentkezik a Szervezőnél a kijelölt ponton, ahol a Szervező egy kérdőívet nyújt át. Amennyiben a pályázó hibátlanul tölti ki, egy 10%-os kupont kap, amelyet felhasználhat a www.caola.hu oldalon a Caosept termékcsaládra, a borotválkozási termékcsaládokra illetve az ajándékcsomagokra 2020.10.24. és 2020.12.31. között.

Kupon átadás időpontja: 2020.10.24.


  1. A Nyereményjáték időtartama

 Nyereményjátékon részt venni, arra jelentkezni 2020.10.24.-én 18:00 – 22:00 időpontban lehetséges. A Nyereményjáték időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

  1. A kiválasztás menete

A Nyereményjátékon mindenki részt vehet, aki jelzi szándékát a Szervezőnél.


  1. Jelentkezés a Nyereményjátékra

A Nyereményjátékból kizárásra kerül az a Pályázó, aki a Nyereményjáték tisztességességét bármilyen módon veszélyezteti, illetve a Szabályzatban szereplő kitételeket megsérti.


  1. Üzletépolitikai célú juttatás

Azonnali garantált kupon

7. Nyertes értesítése

Azonnali, helyszínen.


  1. Adatkezelés

Nem történik adatgyűjtés.


  1. Felelősség kizárás

A Caola Zrt. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékokban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.


  1. Egyéb

A Pályázó a Nyereményjátékon történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot. A játék alanyi adómentes.

Kelt: Budapest, 2020. 10.22.